โรคผื่นกุหลาบคืออะไร?

โรคผื่นกุหลาบคืออะไร?

โรคผื่นกุหลาบคืออะไร?ผื่นกุหลาบ(Pityriasis rosea) เป็นโรคผิวหนังที่พบบ่อยในวัย 10-35 ปี เป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน เป็นผื่นที

read more